U verkoopt

Immo Moenaert, meer dan verkoop alleen

gratis schatting
Vooraleer we een eigendom in verkoop nemen, komen we steeds ter plaatse voor een gratis schatting van uw eigendom.

correcte prijszetting
Een marktconforme prijsbepaling is een belangrijk onderdeel van onze opdracht en is cruciaal voor een geslaagde transactie.

geen resultaat, geen kosten
Zolang we er niet in slagen een geschikte koper te vinden voor uw eigendom, bent u ons geen ereloon verschuldigd.

duidelijke verkoopaffiche aan het eigendom zelf
Een duidelijke verkoopaffiche met de contactgegevens van ons kantoor wordt ter plaatse aangebracht en zorgt voor duidelijke communicatie.

gespecialiseerde publiciteit
Uw eigendom wordt op diverse vastgoedsites op het internet geplaatst met tekst, plan en foto’s. Regelmatig wordt ook in dagbladen en weekbladen publiciteit gemaakt.

etalages op passageliggingen
De publiciteit voor uw eigendom komt in diverse etalages op drukbezochte liggingen om zodoende een maximum aan geïnteresseerden te bereiken.

drukbezochte website

Onze aantrekkelijke website wordt dagelijks door vele geïnteresseerden geraadpleegd. Alle info wordt op een duidelijke overzichtelijke manier voorgesteld, met foto’s, plannen, enz.

nauwgezette samenwerking met uw notaris
De volledige afhandeling van uw dossier gebeurt in samenspraak met uw notaris die uw vertrouwenspersoon is.

juridische ondersteuning
Ons kantoor heeft nauwe contacten met diverse juristen, om zodoende ook op juridisch vlak de nodige ondersteuning te verlenen indien nodig.

volledige dossiersamenstelling
Onze medewerkers stellen een volledig verkoopdossier samen van uw eigendom. De vereiste documenten of attesten kunnen via ons kantoor op een vlotte wijze aangevraagd worden.

professioneel en dynamisch team
De verkoop van uw eigendom wordt met de meest professionele zorg behandeld. Zo vermijden we alle mogelijke twijfels van potentiële kopers.

bezoeken met geïnteresseerden steeds onder begeleiding
Een bezoek ter plaatse gebeurt steeds onder begeleiding van een medewerker van onze kantoren.

in vertrouwen en met de glimlach
Wij behartigen uw belangen, bedienen u met de glimlach, en streven naar uw algemene tevredenheid.

waardevolle tips en adviezen
Onze medewerkers zullen u bijstaan met allerlei tips en adviezen om een vlottere verkoop te kunnen realiseren.

eigen database kandidaat-kopers
De informatie over uw eigendom wordt aan alle kandidaat-kopers uit de eigen database toegestuurd, zo maakt u kans op een snelle verkoop.

nauwe samenwerking met andere vastgoedkantoren
Ons kantoor werkt voor de verkoop samen met enkele andere immokantoren, waardoor binnen de verkoopopdracht meerdere kantoren een koper voor uw eigendom zoeken.